Záchranné listy

V prípade nehody je potrebné zaistiť pomoc. Výrobcovia automobilov a automobilové kluby chcú podporiť záchranné služby, najmä protipožiarnu ochranu, preto zverejňujú štandardizované a zrozumiteľné záchranné listy s informáciami o dôležitých faktoch ohľadom vozidla. Tieto záchranné listy boli vytvorené v úzkej spolupráci s Asociáciou automobilového priemyslu (VDA) a Združením

pre podporu nemeckej protipožiarnej ochrany (vfdb). Prispievajú k ďalšiemu zlepšeniu bezpečnosti dopravy prostredníctvom zjednodušenia postupov pri záchrannej akcii. ISUZU je jedným z prvých dovozcov automobilov v Nemecku, ktorý sprístupňuje svoje záchranné listy na stiahnutie online.