Impressum

Za tento obsah je zodpovedný:

 

ISUZU Sales Deutschland GmbH, Schieferstein 11a, Flörsheim 65439

Represented by: Yoichi Takasago chairman + CEO and Claudius Meynert, Managing Director + COO
Registered in: Register of Companies B at District court in Wiesbaden under no. HRB 22928
Identification Number: 22928 


In aim of their own organisational unit: Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizačná zložka Česká republika,
with the registered office at Vídeňská 619/142, 148 00  Praha 4 Kunratice
Company ID No.: 28447387
Tax ID No.: CZ 28447387
Represented by Claudius Meynert, executive head

Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizačná zložka Česká republika

Vídeňská 619/142
148 00  Praha 4 Kunratice
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon +420 222 327 527
Fax +420 226 013 821
E-Mail: info@isuzu-motors.cz
www.isuzu-motors.cz

 

Osoba poverená ochranou osobných dát je zastihnuteľná na emailovej adrese: datenschutz@remove-this.isuzu-sales.de 

 

Koncepcia a dizajn:

Studio Mitte Digital Media GmbH, Linz
http://www.studiomitte.com   

Fuenfwerken Design AG, Berlin/ Wiesbaden
https://www.fuenfwerken.com


Technická realizácia:

Studio Mitte Digital Media GmbH, Linz
http://www.studiomitte.com   

 

Fotografie:

Fotografie Maroko, Rudolf Anwander
Fotografie Obytná kabína, Hans König
Fotografie Lars Nieberg, Karl-Heinz Frieler

Právne odkazy

Autorské práva

Obsahy stránok (predovšetkým obrázky, grafiky, videá a zvukové záznamy) sú predmetom ochrany autorských práv. Použitie textov, zobrazení a grafík je možné iba s výslovným povolením držiteľa autorských práv. Obsah internetových stránok se smie používať iba na nekomerčné a informačné účely. Každá kópia obsahu týchto stránok alebo akejkoľvek jeho časti, musí obsahovať prehlásenie o autorských právach a symbol autorských práv prevádzkovateľa.
Obsah tejto stránky alebo ich častí nesmie byť pozmenený bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo toto povolenie kedykoľvek zrušiť a po písomnom zverejnení musí byť používanie s okamžitou platnosťou zastavené.

Zavádzajúce e-maily, Upozornenie na podvod Scam/phishing

V poslednej dobe sa nahromadili správy o zavádzajúcich e-mailoch-nazývaných phishing, často s použitím konkrétnych mien, prípadne prestierajúcich pravosť údajného odosielateľa. Jedná sa napríklad o ponuky práce alebo oznámenia o výhrach. Pomocou týchto správ sa podvodné organizácie alebo jednotlivci snažia získať prístup ku dôverným informáciám o zákazníkoch (čísla kreditných kariet, heslá atď.). Tieto e-maily sú novou formou počítačovej kriminality. Buď je zavádzajúci e-mail odoslaný priamo na cieľovú osobu alebo sú obete presmerované na webové stránky, na ktorých majú zaregistrovať vlastné osobné údaje. Či boli tieto falošné e-maily odoslané aj v našom mene, to nám nie je známe. Chceli by sme upozorniť na to, že takéto e-maily nami nikdy zaslané neboli.
Chceme Vám odporučiť maximálnu opatrnosť pri zaobchádzaní s e-mailami , které obsahujú nepravdivé informácie, alebo ktoré Vás vyzývajú ku zadaniu osobných údajov. V prípade pochybností by ste mali tieto e-maily odstrániť bez toho, aby ste ich otvorili.

Ručenie

Prevádzkovateľ internetových stránok Isuzu Sales Deutschland GmbH neručí za chyby, úplnosť a aktuálnosť stránok a za dostupnosť služieb. Neručí za následné škody, ktoré vznikli používaním ponúk. Pokiaľ vylúčenie  zo zodpovednosti neprichádza do úvahy, ručia prevádzkovatelia iba za hrubú nedbalosť a zámerné poškodenie. Za odkazy na stránkach prevádzkovateľa poukazujúceho na cudzie stránky nesú zodpovednosť ich prevádzkovatelia. Prevádzkovateľ týchto stránok nie je zodpovedný za obsah stránok cudzieho prevádzkovateľa. Ďalej nie je prevádzkovateľ zodpovedný za stránky, které sú bez jeho vedomia dosiahnuteľné odkazom z iných (cudzích) stránok a ani za zobrazenie, obsah a akékoľvek spojenie k jeho webovej stránke zo stránok cudzieho prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je zodpovedný za obsah cudzích stránok v prípade, že bol oboznámený s ich obsahom a ten to odsúhlasil. V opačnom prípade prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za protiprávny obsah cudzích stránok. Prevádzkovateľ nie je zo zákona povinný kontrolovať obsahy cudzích stránok.