Kontakt & Skúšobná jazda

Chceli by ste získať viac informácií alebo dohodnúť skúšobnú jazdu? Vyplňte, prosím, dole uvedený formulár, a kliknite na "odoslať dotazník"

Zaujímam sa o nasledujúce:

Uveďte, prosím, svoju adresu:


Ochrana osobných údajov a právne ustanovenia

Ochrana osobných údajov a právne ustanovenia
Vaše uvedené osobné údaje získavame, spracovávame a používame výlučne na účely dodávania prospektov, ktoré si objednáte, resp. na dohodnutie a realizáciu skúšobných jázd. Na účely dohodnutia skúšobnej jazdy odošleme vašu žiadosť predajcovi ISUZU, ktorý sa nachádza najbližšie pri vás. Pokiaľ ste nám nedali výslovné povolenie na použitie vašich údajov nad tento rámec (p. nižšie), tieto údaje uložíme, spracujeme a použijeme iba v takom rozsahu a na tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vašej žiadosti o brožúry, resp. na dohodnutie a realizáciu skúšobnej jazdy. V prípade potreby využívame aj zmluvne zaviazaných poskytovateľov služieb (zmluvní spracovatelia údajov) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek v plnom rozsahu alebo čiastočne zmeniť alebo odvolať s účinnosťou do budúcnosti a môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu a používaniu vašich údajov na reklamné účely, ako aj na účely prieskumu trhu alebo verejnej mienky, pričom všetky námietky treba smerovať na našu spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH, Schieferstein 11a, 65439 Flörsheim, tel.: +49 (0) 6145 5491 000, fax: +49 (0) 6145 5491 122, e-mail: info@isuzu-sales.de, ktorá vystupuje v pozícii zodpovednej osoby.
Chceme vám poskytnúť dokonalé služby. Preto by nás veľmi tešilo, keby ste nám umožnili telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu s vami: