KARTY ZÁCHRANNÝCH ÚDAJOV

 

V prípade nehody je každá pomoc žiadaná. Výrobcovia automobilov a automobilové kluby by chceli podporiť záchranné zložky – najmä hasičské zbory - s okamžitou platnosťou zverejnením štandardizovaných a teda okamžite zrozumiteľných kariet údajov o materiáloch vozidiel, ktoré sú dôležité z hľadiska záchrannej taktiky. Karty záchranných údajov boli vyvinuté v úzkej spolupráci medzi Zväzom automobilového priemyslu (VDA) a Združením na podporu nemeckej protipožiarnej ochrany (vfdb) a ich cieľom je ďalšie zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky zjednodušením procesov záchrannej operácie. V nádeji, že nie sú potrebné, ale sú vždy k dispozícii v prípade núdze, je ISUZU jedným z prvých dovozcov automobilov a prvých dovozcov nákladných vozidiel v Nemecku, ktorý sprístupnil svoje karty záchranných údajov na stiahnutie online.

D-MAX (ÚRADNÝ TYP: BTF) OD MODELOVÉHO ROČNÍKA 2020

D-MAX (ÚRADNÝ TYP: ATF) MODELOVÉHO ROČNÍKA 2012-2019

D-MAX (ÚRADNÝ TYP: TF) MODELOVÉHO ROČNÍKA 2006-2011

Zákonné upozornenie:

Obsah týchto súborov PDF je vhodný iba pre vyškolených záchranárov na účely technickej záchrany osôb z vozidiel na mieste nehody v Nemecku a smie sa použiť iba na tento účel.

Označenie úradného typu nájdete v osvedčení o schválení časť 1 (predtým osvedčenie o vozidle) pod bodom D.2 riadok 1.

Úradné typy DeN vášho D-MAX (ATF alebo TF) nájdete v osvedčení o schválení